Shop Mobile More Submit  Join Login
×

Featured in Collections

Cover and Sign by larry1042001
Details

Submitted on
September 25, 2013
Image Size
341 KB
Resolution
720×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
541
Favourites
16 (who?)
Comments
35
Downloads
3
×
Pack signature Yoona By @Meu by CatbeYOLO Pack signature Yoona By @Meu by CatbeYOLO
Cùng 1 cái thôi nhưng chơi nhiều PSD để lựa ra ver đẹp nhất. Ko chơi text luôn vì đếu nghĩ ra text rì hết á TT^TT
STYLE : BY ME
RENDER : BY ME
RES : BY ME
PSD : VER 1 LÀ GỐC, CHẢ BLEND RÌ CẢ
CÒN LẠI LÀ BY ME, MẤY MÀU BLEND NÀY CHẮC CÁC BẠN ĐÃ THẤY QUA NHƯNG TỚ KHẲNG ĐỊNH LÀ CỦA TỚ NHÉ

Xin các bạn đừng đạo nhé, dù nó đẹp hay xấu j thì cũng là công sức của tớ và tớ quý nó vô cùng ^__^

Bây giờ thì.....VOTE VER ĐÊ

:nuu: :nuu: :nuu:
Add a Comment:
 
:iconryetic:
Ryetic Featured By Owner Feb 22, 2014
4
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Nov 9, 2013
3~
Reply
:iconsokimeun:
SoKimEun Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
3
Reply
:icongiang126:
giang126 Featured By Owner Oct 17, 2013
3
Reply
:iconnguyenhavy11o1:
nguyenhavy11o1 Featured By Owner Oct 3, 2013  Student Interface Designer
3
Reply
:iconpieloveall:
pieloveall Featured By Owner Sep 27, 2013  Student Interface Designer
e thick ver 3
Reply
:iconyumilk:
yumilk Featured By Owner Sep 27, 2013
ver 2 . Màu nhẹ nhưng mà đẹp ♥
Reply
:iconleehanri:
LeeHanRi Featured By Owner Sep 26, 2013
4
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 26, 2013
Ks nhiều ạ ^^
Reply
:iconkiyousasaki:
kiyousasaki Featured By Owner Sep 26, 2013
ver 2
Reply
Add a Comment: