Shop Mobile More Submit  Join Login
Pack signature Yoona By @Meu by CatbeYOLO Pack signature Yoona By @Meu by CatbeYOLO
Cùng 1 cái thôi nhưng chơi nhiều PSD để lựa ra ver đẹp nhất. Ko chơi text luôn vì đếu nghĩ ra text rì hết á TT^TT
STYLE : BY ME
RENDER : BY ME
RES : BY ME
PSD : VER 1 LÀ GỐC, CHẢ BLEND RÌ CẢ
CÒN LẠI LÀ BY ME, MẤY MÀU BLEND NÀY CHẮC CÁC BẠN ĐÃ THẤY QUA NHƯNG TỚ KHẲNG ĐỊNH LÀ CỦA TỚ NHÉ

Xin các bạn đừng đạo nhé, dù nó đẹp hay xấu j thì cũng là công sức của tớ và tớ quý nó vô cùng ^__^

Bây giờ thì.....VOTE VER ĐÊ

:nuu: :nuu: :nuu:
Add a Comment:
 
:iconrylovedesign:
RyLoveDesign Featured By Owner Jul 10, 2015
2
Reply
:iconryetic:
Ryetic Featured By Owner Feb 22, 2014
4
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Nov 9, 2013
3~
Reply
:iconsokimeun:
SoKimEun Featured By Owner Oct 18, 2013  Student Interface Designer
3
Reply
:icongiang126:
giang126 Featured By Owner Oct 17, 2013
3
Reply
:iconnguyenhavy11o1:
nguyenhavy11o1 Featured By Owner Oct 3, 2013  Student Interface Designer
3
Reply
:iconpieloveall:
pieloveall Featured By Owner Sep 27, 2013  Student Interface Designer
e thick ver 3
Reply
:iconyumilk:
yumilk Featured By Owner Sep 27, 2013
ver 2 . Màu nhẹ nhưng mà đẹp ♥
Reply
:iconleehanri:
LeeHanRi Featured By Owner Sep 26, 2013
4
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 26, 2013
Ks nhiều ạ ^^
Reply
:iconkiyousasaki:
kiyousasaki Featured By Owner Sep 26, 2013
ver 2
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 26, 2013
tks con [m Kidu]
Reply
:iconkiyousasaki:
kiyousasaki Featured By Owner Sep 27, 2013
kcj m iu
Reply
:iconsandrareina:
sandrareina Featured By Owner Sep 25, 2013  Student Interface Designer
thch mu v2
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 26, 2013
Ks nhiều ạ ^^
Reply
:iconkimhana-sh:
kimhana-sh Featured By Owner Sep 25, 2013  Student Interface Designer
ver 3
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 26, 2013
Ks nhiều ạ ^^
Reply
:icontinafa181:
tinafa181 Featured By Owner Sep 25, 2013
Ver 3
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 26, 2013
Ks nhiều ạ ^^
Reply
:iconngan-ng2:
Ngan-Ng2 Featured By Owner Sep 25, 2013  Student Interface Designer
Ver 3 ciu nhất :**
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 26, 2013
Ks nhiều ạ ^^
Reply
:iconngan-ng2:
Ngan-Ng2 Featured By Owner Sep 26, 2013  Student Interface Designer
Kcj :3
Reply
:iconsukides:
SukiDes Featured By Owner Sep 25, 2013
2, dislike ver 4 nhứt

Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 26, 2013
Ks nhiều ạ ^^
Reply
:iconnguyenhavy11o1:
nguyenhavy11o1 Featured By Owner Sep 25, 2013  Student Interface Designer
3

Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 26, 2013
Ks nhiều ạ ^^
Reply
:iconmihvvn:
MiHVVN Featured By Owner Sep 25, 2013  Student Digital Artist
ver 3 nh :'>
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 25, 2013
Ks bạn ^^
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Sep 25, 2013
2
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 25, 2013
à đù, nhìu ngừi thjk ver 2 nhở
Reply
:iconchimb2k:
chimb2k Featured By Owner Sep 25, 2013
m
Reply
:iconyoonseosic:
YoonSeoSic Featured By Owner Sep 25, 2013
mik thik ver 2
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 25, 2013
Ks bạn nhiều ^^
Reply
:iconjungmikaddh:
jungmikaddh Featured By Owner Sep 25, 2013
- mình nghĩ là ver 3 đẹp nhất :D
Reply
:iconcatbeyolo:
CatbeYOLO Featured By Owner Sep 25, 2013
Ks bạn nhiều ^^
Reply
:iconjungmikaddh:
jungmikaddh Featured By Owner Sep 25, 2013
- kcj ^^
Reply
Add a Comment:
 
×

Featured in Collections

Cover and Sign by larry1042001
Details

Submitted on
September 25, 2013
Image Size
341 KB
Resolution
720×900
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
666
Favourites
16 (who?)
Comments
36
Downloads
3
×